Milko Cepelić

IZ LJUBAVI PREMA HRVATSKOM
NARODU NAŠEMU

U povodu 100. obljetnice smrti i donacije zbirke „tkiva i veziva“ Etnografskom muzeju (1920.—2020.)

Prigodna izložba povodom 100. obljetnice smrti svećenika, kulturnog i političkog djelatnika, povjesničara i etnografa Milka Cepelića (1853.-1920.) nadovezuje se na obilježavanje 100. godišnjice osnutka Etnografskoga muzeja i rasvjetljava početke njegova djelovanja. 

Tijekom druge polovice 19. i početkom 20. stoljeća, u okviru integracijskih i modernizacijskih procesa hrvatskoga društva, istaknute ličnosti političkoga i kulturnoga života višekratno su isticale potrebu osnivanja nacionalnoga etnografskog muzeja, a po njegovu osnutku 1919. na različite su načine usmjeravale i podupirale započetu djelatnost. Milko Cepelić, poznavatelj narodnoga tekstilnog rukotvorstva, predlagao je osnivanje muzeja „za tekstilija hrvatskog naroda“ kao svojevrsne preteče specijaliziranoga etnografskog muzeja. Svoju zbirku „tkiva i veziva“, dijelom detaljno opisanu u tzv. Katalogu predmeta, oporučno je ostavio Etnografskom muzeju. 

Izložbom se javnosti predstavljaju odabrani primjerci uporabnoga tekstila, odjevno ruho, nakit i ukrašena tikvica iz darovane cjeline od ukupno 302 predmeta koja su u muzejski fundus ušla 1920. godine te dokumenti iz privatnog vlasništva Cepelićeve pranećakinje Đurđice Gross-Ašperger. 

Cepelićeva promišljanja i djelatnost ocrtavaju osobu širokih interesa i znanja, istovremeno romantičarski i kritički nastrojenu spram određenih društvenih procesa, snažno senzibiliziranu za život lokalnog seoskog stanovništva, kao i za budućnost nacije u cjelini.